Om Funka för livet

Funka för livet är mässan och mötesplatsen för personer med funktionsnedsättning och närstående samt äldre. Här samlas också yrkeskåren för att dela kunskaper och prata om framtidens produkter och tjänster för ett enklare vardagsliv.

Funka för livet startades 2012 av Lars-Åke Johansson. Lars-Åke, som driver Bilinredarna i Växjö, såg behovet av att ha en lokal mötesplats för människor med någon form av funktionsnedsättning. De mässor var belagda till större städer såsom Stockholm och Göteborg. Avståndet gjorde det svårt för många att besöka mässorna. Med denna bakgrund arrangeras nu mässor om funktionsnedsättning på flertalet orter i Södra Sverige.

Områden

Mötesplatser

Funka för livet har för avsikt att arrangera två mötesplatser/mässor om året i södra Sverige. Målsättningen är att mötesplatsen ska arrangeras vartannat år på de orter där mässorna etablerats. Läs mer om kommande mässor.

Föreläsning/Utbildning

Funka för livet erbjuder flera intressanta föreläsningar/föreläsare med inriktning mot funktionsnedsättning. Dessa föreläsare går att boka separat eller i ett utbildningspaket inom ett specifikt område. Målgruppen för föreläsningarna är yrkesverksamma inom området funktionsnedsättning (arbetsterapeuter, fysioterapeuter, assistenter, verksamhetschefer m.m.) samt privatpersoner med nedsättning och anhöriga. Läs mer på sidan Föreläsning

Rikskonvent

Vi arrangerar rikskonvent med fokusering på olika ämnen inom området funktionsnedsättning. Dessa rikskonvent kan ske fristående eller tillsammans med en Funka för livet Mötesplats. Läs mer på sidan Rikskonvent. 

 

Har ni frågor eller fundering kring Funka för livets verksamhet är ni välkomna med en kontakt. Hitta rätt kontaktperson.