Annonsera i Funka för livet Magasin

 

Magasinet kommer att ges ut två-tre gånger per år. Tidningens upplaga kommer att vara minst 15 000 ex per utgåva, fler när det är tema inför nästkommande Funka för livet Mötesplats. Tidningen kommer att vara rikstäckande och kommer att distribueras i både tryckt och digital form. 

Målgrupp:  Kommuner, landsting/regioner, företag, förbund och föreningar inom området funktions-nedsättning, samt även privatpersoner med intresse av ämnet. 

Upplaga: Minst 15 000 exemplar per utgåva. Inför varje mötesplats kommer upplagan att öka till minst 25 000 exemplar. 

 

 

För att boka annonsplats, kontakta Maria Johansson, maria@funkaforlivet,se eller Håkan Gröön, hakan@funkaforlivet.se