Mötesplats om funktionsnedsättning

 

Varje år arrangerar Funka för livet mötesplatser om funktionsnedsättning. Mötesplatserna är till för människor som lever med någon form av funktionsnedsättning, deras anhöriga samt till professionen inom området. Det är alltid kostnadsfritt att besöka mötesplatserna!

 

Karlstad 12-13 september

Borås 21-22 november 

För utställare: