Funka för livet?

Funka för livet är en mässa för personer med funktionsnedsättning, anhöriga och seniorer. Funka för livet vänder sig även till de som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

Funka för livets olika delar

Mässor

På mässornas samlas företag, föreningar och organsationer som har produkter och tjänster för personer med  funktionsnedsättning, anhöriga, seniorer och för de som arbetar inom dessa yrken.

Rikskonvent

De rikskonvent som Funka för livet arrangerar riktar sig till dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Exempel på yrkesgrupper som konvent riktar sig mot: arbetsterapeuter, sjukgymnaster, assistenter, politiker, sjukvårds- & omvårdnadspersonal och beslutsfattare med flera.

 

Välkomna att ringa oss eller skicka ett e-post om ni har frågor. Hitta rätt kontaktperson via denna länken.