12

sep

Mötesplats om funktionsnedsättning

12 september - 13 september Karlstad CCC

Mötesplats om funktionsnedsättning, för privatpersoner med någon form av funktionsnedsättning, anhöriga samt hela professionen inom området. 

Syftet med mässan är att visa tjänster och produkter som kan underlätta eller förgylla vardagen för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående samt att inspirera yrkesverksamma i branschen.

Öppettider: onsdag 12 september kl. 12:00-18:00
                  torsdag 13 september kl. 10:00-15:00