21

nov

Mötesplats om funktionsnedsättning

21 november - 22 november Åhaga Borås

Mötesplats om funktionsnedsättning, för privatpersoner med någon form av funktionsnedsättning, anhöriga samt hela professionen inom området. 

Syftet med mässan är att visa tjänster och produkter som kan underlätta eller förgylla vardagen för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående samt att inspirera yrkesverksamma i branschen.

Öppettider: onsdag 21 november kl. 12:00-18:00
                  torsdag 22 november kl. 10:00-15:00